Privacy Policy – Sineron
Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos
    1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Sineronas puslapio www.sineron.com bei programos puslapio https://admin.sineron.com/public/ pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
    1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
    1.3. Tinkapyje įvesdami ar nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB Sineronas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
    2.1. UAB Sineronas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
        2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
        2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
        2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
        2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
        2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
        2.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
    2.2. UAB Sineronas gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
        2.2.1. apdoroti Jūsų užklausas;
        2.2.2. pateikti Jums informaciją apie tinkamiausias paslaugas ir naujienas;
        2.2.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
        2.2.4. spręsti problemas, susijusias su paslaugų pateikimu ar suteikimu;
        2.2.5. atlikti statistines prognozes apie klientų pasiekimus;
        2.2.6. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
    3.1. Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
    3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės
    4.1. Jūs registracijos-užklausos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją.

5. Slapukai (angl. cookies)
    5.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis puslapiu sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
    6.1. UAB Sineronas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.